Главная / / Юбилейный конкурс "Стефану Совику -75"

Юбилейный конкурс "Стефану Совику -75"

10 Июля 2019

ŠTEFAN SOVÍK 75-JT, C 29.12.2019


Slovenská organizácia kompozičného šachu (SOKŠ) vypisuje pri príležitosti 75. narodenín Štefana Sovíka jubilejnú súťaž v troch oddeleniach: a) dvojťažky, b) trojťažky, c) mnohoťažky. Rozhodcom súťaže vo všetkých oddeleniach bude jubilant. Súťažné skladby posielajte elektronickou poštou najneskôr do 29.12.2019 na adresu usporiadateľa Juraja Brabca: brabec@brabec.sk.

Словацкая организация по шахматной композиции (SOKŠ) объявляет юбилейный конкурс посвященный 75-летию словацкого шахматного композитора Штефана Совика в трёх разделах: а) #2, b) #3, c) #n.
Судъя во всех разделах юбиляр.
Задачи посылать в адрес Юрай Брабец, e-mail: brabec@brabec.sk, не позднее 29.12.2019.

Slovak Chess Composition Organization (SOKŠ) has announced international jubilee tourney to mark the 75th birthday of Štefan Sovík (born 29th December 2019).
The tourney is announced for three sections: a) #2, b) #3, c) #n, and will be judged by jubilee Štefan Sovík.
Entries should be sent by 29.12.2019 to Juraj Brabec e-mail: brabec@brabec.sk.