Главная / / Новогодний турнир

Новогодний турнир

2 Октября 2009

                                                                        -1-

 

 

   «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                                               «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Полтавської                                                         Президент Федерації

облдержадміністрації                                                      шахів України    

 __________________ В.М.Асадчев                               ________________ В.М.Петров           

“ ___ “ ____________ 2009 р.                                          “___ “ __________ 2009 р.

 

 

   «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                                               «ЗАТВЕРДЖУЮ»                       

Начальник управління з питань                                     Президент Полтавської

фізичної культури   і спорту                                           обласної федерації шахів                          

Полтавської  облдержадміністрації                                                   

      __________________ В.О.Пожечевський                      __________________ Г.А.Щербов      

      “____” ____________ 2009 р.                                          “ ___ “ ____________ 2009 р.

                                                                                  

           

                                                                  ПОЛОЖЕННЯ

                  

                  про проведення відкритого новорічного Всеукраїнського шахового

                  турніру та турніру зі складання і з розв'язування шахових композицій

                  на призи та кубок Голови Полтавської облдержадміністрації

                 

Змагання проводяться  згідно з Єдиним календарним планом спортивних заходів

України та області на 2009 рік при підтримці голови Полтавської  облдержадміністрації      Асадчева  Валерія  Михайловича, президента Федерації шахів України Петрова

Віктора Михайловича та підприємств,  організацій, установ і підприємців  області.

                                                             I. Мета та завдання.

Змагання проводяться з метою:

- подальшої пропаганди та популяризації досягнень шахової гри і шахової композиції

  серед спортсменів- шахістів області, інших областей України, країн  світу;

- підвищення спортивної майстерності та кваліфікації  спортсменів- шахістів та

    спортсменів зі складання й розв‘язування шахових композицій;

- налагодженя спортивних контактів та встановлення дружніх зв’язків із провідними

  спортсменами- шахістами і спортсменами зі складання й розв‘язування шахових

  композицій  області , інших областей України,  країн світу;

- виявлення переможців змагань.

 

                                                            II. Терміни і місце проведення змагань.

                        Програма проведення змагань.

     

     2.1.Місце проведення змагань: м. Полтава, вул. Жовтнева, 45, у приміщенні зеленого залу

           Полтавської облдержадміністрації.     

     2.2.Відкритий новорічний Всеукраїнський шаховий турнір з обрахуванням

           національного і міжнародного рейтингів: з 04 по 14 грудня 2009 року.

           2.2.1.День приїзду та реєстрація учасників  турніру : 04 грудня 2009 року до 16:00.

           2.2.2.Технічна нарада учасників, представників, суддівської колегії  та жеребкування:

                     04 грудня 2009 року, з 16:15 до 16:30.  

           2.2.3. Урочисте відкриття змагань: 04 грудня  2009 року, з 16:35 до 16:55.

           2.2.4. Початок першого туру змагань:  04 грудня  2009 року, о 17:00.   

           2.2.5. Початок останнього туру, 11- туру змагань: 14 грудня  2009 року, о 10:00.

           2.2.6. Закриття змагання та нагородження переможців: 14 грудня 2009 року в 16:00.

           2.2.7.  Від’їзд учасників змагання: 14 грудня 2009 року,  після   16:30.

     

 

 

                                                                      

                                                                        

                                                                        -2- 

    

     2.3.Бліц - турнір:  06 грудня 2009 року, неділя, о  14:00

     2.4.Відкритий новорічний Всеукраїнський турнір зі складання та з розв‘язування 

           шахових композицій  : з  11 грудня по 13 грудня 2009 року.

           2.4.1. День приїзду і реєстрація учасників змагання зі складання та з розв‘язування                                                                                                                                             

                     шахових композицій: 11 грудня 2009 року, до 11:00. 

           2.4.2. Технічна нарада учасників, представників, суддівської колегії і оргпитання

                     змагань зі складання та з  розв‘язування шахових композицій:

                     11 грудня 2009 року, з 11:30 до 12:00.    

           2.4.3. Початок змагань зі складання  та з розв‘язування шахових композицій:

                     11 грудня 2009 року, о 12:00.                                                                                         

           2.4.4. Закриття змагання зі складання  та з розв‘язування шахових композицій і

                     нагородження переможців: 13 грудня  2009 року, о 14:00.

           2.4.5. Від’їзд учасників змагання зі складання та з розв‘язування шахових

                      композицій: 13 грудня 2009 року, після 15:00.

 

                                          

                                           III. Керівництво проведенням змагань.

                      

          

           Загальне керівництво та контроль за підготовкою і проведенням змагань здійснюється

           управлінням з питань фізичної культури і спорту Полтавської облдержадміністрації

           ( далі – Управління), відповідальний – заступник начальника управління Маріна М.В.

           та Полтавською обласною федерацією шахів ( далі – Федерація ), відповідальний    

           президент Федерації Щербов Г.А., який призначається турнірним директором змагань.

           Безпосереднє керівництво проведенням змагань покладається на:

 - управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Полтавської міської ради,

        начальник управління  Кислов І.М.;

     - Полтавську міську організацію Полтавської обласної федерації шахів,

       президент організації  Копил В.В.;

     - головну суддівську колегію шахового турніру, призначену колегією суддів

       Федерації та погоджену з колегією  суддів ФШУ ,головний суддя змагань,

       міжнародний арбітр Боданкін Л.М. (м. Київ, Україна);

     - головну суддівську колегію турніру зі складання та з розв'язування шахової

       композиції,  призначену  Федерацією та погоджену з колегією суддів комісії ФШУ

       з шахової композиції,  головний суддя, міжнародний арбітр Фомічов Є.В.

       ( м. Шаткі , Ніжнегородська обл., Росія).

Відповідальність за забезпечення та підготовку місця для проведення змагань

покладається на:

     - відділ господарського забезпечення апарату облдержадміністрації,  

       начальник відділу  Іщенко В.М.( спільно з Федерацією);

     Відповідальність за надання місця для проживання учасників та суддів

     змагання покладається ( за домовленістю ) на:

           - дирекцію Туркомплексу  “Турист“ філії ЗАТ”ПОЛТАВА ТУРИСТ “, директор

             Власенко Л.О. або  інші організації, які надають послуги по проживанню.     

     Відповідальність за надання місця для харчування  учасників та суддів змагань

     покладається ( за домовленістю) на:

     - дирекцію дочірнього підприємства ” Профсервіс плюс “, директор  Писаренко Л.О.

       або інші організації, які надають послуги з харчування.               

                     

       IV. Учасники змагань.

                                Вимоги до учасників змагань.

      4.1. До участі у шаховому турнірі  допускаються :

             - шахісти області, які мають розряд не нижче першого, за умови сплати

               турнірного внеску з урахуванням міжнародного рейтингу ЕЛО, за домовленістю,

               згідно  додатку №1  до Положення, затвердженого турнірним директором змагань.

               

 

                                                                        -3-

            

 

             Шахісти області повинні бути членами Федерації і сплатити членський внесок

             за 2009 рік до 15 листопада 2009 року для учнів, студентів, інвалідів,  пенсіонерів   

             17 грн.50 коп., а для працюючих -35 грн.00 коп. При умові не сплати членського

             внеску до 15 листопада 2009 року – турнірний внесок згідно додатку № 2 до

             Положення, затвердженого турнірним директором змагань;

             - шахісти з інших областей України, які мають розряд не нижче першого та шахісти

               з інших країн, які мають міжнародний рейтинг ЕЛО, за умови сплати

               турнірного внеску з урахуванням міжнародного рейтингу ЕЛО,  за домовленістю,

               згідно додатку № 2 до Положення, затвердженого турнірним директором змагань.     

     4.2. До участі у бліц – турнірі допускаються:

             - усі бажаючі шахісти області та інших областей України, яки мають розряд не нижче

               першого за умови сплати турнірного внеску за домовленістю ( додаток№3).

             - шахісти з інших країн за умови сплати турнірного внеску

               за домовленістю (додаток №3)

     4.3. До участі у  турнірі зі складання та з розв‘язування шахових композицій

            допускаються спортсмени області,  з  інших областей України та інших країн, які

            мають  міжнародний  рейтинг, на запрошення комісії ФШУ з шахової композиції.

                                             

                                                           

                                                            V. Умови проведення змагань.

 

 

Змагання  у шаховому турнірі та бліц - турнірі проводяться згідно Правил шахів ФІДЕ

від 01.07.2009 року та Турнірних Правил ФІДЕ.

     5.1. Шаховий турнір  з обрахуванням міжнародного і національного рейтингів 

             проводиться за особистою швейцарською системою у  11 турів з контролем часу

             90 хвилин кожному гравцю до закінчення партії  з  доданням 30 секунд за кожен

             зроблений хід, починаючи з першого,  з  використанням електронних 

             шахових годинників.

     5.2. Бліц – турнір проводиться за особистою  швейцарською системою  у 9 турів

             з контролем часу  по 5 хвилин кожному учаснику до закінчення партії.

     5.3. Міжнародний турнір зі складання та з розв‘язування шахових композицій

             проводяться  згідно з діючими в Україні правилами  змагань з шахової 

             композиції і регламентом чемпіонатів світу зі  складання та з розв‘язування

             шахових композицій (дивитеся сайт //www.sci.fi/~stnitkat/pccc/index.htm,

             а самє віконце “Rules”).

 

                                                                 VI. Умови підведення підсумків

     

     6.1. Місця учасників змагань  визначаються за найбільшою кількістю набраних очок.

             У разі однакової кількості очок у двох та більше учасників змагання  перевага

              надається за:                               

        - системою Бухгольца;

        -  прогресуючою системою очок;        

        -  кількістю перемог;

        -  результатом особистої зустрічі;

     6.2. Місця  у турнірі  з  розв‘язування шахових композицій визначаються за сумою

             балів, набраних кожним учасником. За кожну правильно розв‘язану композицію

             нараховується п‘ять балів. У випадку рівності балів у двох чи більше учасників

             їх місця визначаються за часом, витраченим на розв‘язування  композицій.

     6.3. Місця у турнірі зі складання шахових композицій визначаються за рішенням

             головного судді, міжнародного арбітра Фомічова Є.В. 

    

                                   

                                 

 

-4-

 

                                      VII. Нагородження переможців змагань

        

20 перших призерів шахового турніру ( переможець додатково нагороджується Кубком),

кращі шахісти за номінаціями, 10 перших призерів бліц - турніру, по 3 перших призери

 турніру  зі складання та з розв‘язування  шахових композицій  нагороджуються  

 дипломами Управління та ФШУ  і  призами за  рахунок спонсорів змагання згідно

 кошторису змагання, затвердженого головою Оргкомітету змагань.

 

                               

                                       VIII. Умови прийому учасників змагань

             

     Витрати на відрядження учасників  змагань (проїзд до місця змагань і зворотно, добові

     в дорозі, харчування та проживання) несуть організації, які відряджають їх на змагання.                                                                                                                                        

      Управління з питань фізичної культури і спорту Полтавської облдержадміністрації

     несе витрати згідно кошторису  на :

        - проживання,  харчування та проїзду до місця змагання і зворотно 10 запрошених

          міжнародних гросмейстерів;

              - проїзд до місця змагань та зворотно, добові в дорозі, проживання та     

                харчування  іногородніх суддів змагань,  харчування місцевих суддів;       

              - грамоти призерам  змагань;

              - канцтовари.

     Оргкомітет змагань несе витрати з підготовки, проведення та нагородження

     переможців змагань за рахунок спонсорів згідно кошторису змагань ,затвердженим

     головою Оргкомітету змагань.   

                                                

                                                                  IX. Підготовка  спортивних споруд.

                                                                   

     Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року

     № 2025 ”Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

     відведених місць для проведення спортивних та культурно-видовищних заходів”:

              - підготовка спортивних спортивних споруд покладається на їх власників;

              - контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час

                проведення змагань здійснює робоча комісія, яка утворена Полтавською

                облдержадміністрацією.

    Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань

    зобов'язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення  змагань.   

    Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення

    надзвичайних обставин під час проведення змагання, тягне за собою відповідальність ,

    передбачену чинним законодавством України.    

 

                                                 

                                                                  Х.  Медичне забезпечення змагань.

             

    У відповідності до “Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів”,

    що затверджено наказом Міністерства охорони здоров‘я України від 27.10.2008 р. №614,

    медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським

    центром спортивної медицини, обласними та міськими диспансерами, центрами

    незалежно від їх відомчого підпорядкування, відділеннями спортивної  медицини

    лікувально-профілактичних закладів загальної мережі.

    Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники.

    Присутнісь лікаря із спортивної медицини обов‘язкова на змаганнях всіх рівнів.

    Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника

    головного судді. Усі його рішення в межах компетентності обов‘язкові для учасників,

    суддів, організаторів змагань.

    Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного

    забезпечення змагань та звіт з їх закінченням.

                                                                     

                                                                        -5-

                                                                                                         

 

                                                                 XI. Заявки. Оформлення учасників змагань.

      

    

      9.1. Іменні заявки учасників на участь у змаганні подаються до суддівської колегії

            до початку змагань.      

     9.2. Учасники подають такі документи:

      - іменну заявку, завірену лікарем та територіального органу виконавчої влади з

  питань фізичної культури і спорту  згідно встановленої форми для участі в змаганні;

      - на кожного учасника: паспорт, або свідоцтво про народження; копію довідки

        про  присвоєння ідентифікаційного номера;

      - кваліфікаційний квиток.

 

Примітка:

у заявці вказуються прізвище, ім’я та по-батькові учасника; рік, число та місяць

 народження; ідентифікаційний номер, освіта, спортивний розряд чи звання,

 належність до спортивного відомства чи товариства, домашня адреса.

       При відсутності будь-яких з вищезазначених документів учасники до змагання

        не допускаються.

       У разі не підтвердження в установлений термін участі спортсменів у змаганні

        виклик анулюється. 

       Підтвердження на участь у змаганні надсилаються на адресу:

       36003, м. Полтава, майдан Незалежності, 24, кімната 209, шахово-шашковий

       клуб ПООФСТУкраїна або на Е- mail:  chess0@mail.ru:    

       - у шаховому турнірі  -   до 15 листопада 2009 року;

       - у бліц-турнірі            -  до 05 грудня     2009 року.    

 .

       Контактні телефони:

       8 -05322-73827 Полтавська обласна федерація шахів ( в місті Полтава)

       8- 05361-71694 Полтавська обласна федерація шахів ( в місті Лубни )

       8-095-5139242  Турнірний директор змагань Щербов Г.А.( м. Лубни)

 

       Підтвердження на участь у турнірі зі складання та з розв‘язування  шахових

       композицій надсилаються до 15 листопада 2009 року на адресу:

       36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 80 або на Email: kopyl@nadija.poltava.ua         

       

       Контактні телефони:

       8-093-3917286  Копил Валерій ( м. Полтава)

 

       Дане положення є офіційним викликом на змагання.

 

             Положення розроблено на засіданні  Ради ПОФШ 02.09.2009 року.